Nasi sponsorzy********************************************************

W imieniu Uczniów i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie
pani Renata Wójcik złożyła podziękowania na ręce
Prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności pani Marii Adamczyk
za bezinteresowną pomoc, życzliwość , ofiarność i wieloletnią współpracę.


********************************************************

W miesiącach listopad i grudzień 2013r. dziesięcioro dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie może bezpłatnie spożywać gorący posiłek w stołówce szkolnej. Już po raz drugi fundatorem obiadów w szkole jest miejscowa parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która przeznaczyła znaczącą kwotę na szczytny cel. Pieniądze pochodziły ze zbiórki zorganizowanej w parafii – sprzedaży zniczy. Każdy mieszkaniec gminy mógł świadomie włączyć się w akcję i wspomóc dzieci zapewniając im podstawową potrzebę, jaką jest gorący posiłek. Dla części dzieci może być to pierwszy posiłek w ciągu dnia. W obecnym czasie duża część rodzin naszego regionu samodzielnie nie jest w stanie (lub jest to dla nich dużym obciążeniem finansowym) ponosić kosztów dożywiania dzieci w szkole. Każdy gest serca okazany potrzebującym dzieciom jest ważny i znaczący. Nauczyciele i objęte opieką dzieci pragną zatem złożyć podziękowania na ręce proboszcza parafii – ks. Czesława Gumieniaka.

********************************************************


Lipiec 2013 r. - Organizatorzy półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie pragną złożyć podziękowanie wszystkim sponsorom:
p. Prezes Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów i Chodzież” Indze Kamińskiej, p. Nadleśniczemu Jerzemu Pasternakowi, p. Agnieszce i Tomaszowi Żak, p. Annie i Robertowi Sobieraj oraz pracownikom sklepu „Groszek”, kierownictwu i pracownikom sklepu „Robert”, piekarni „Skalski”, hurtowni „Kidem’, p. Andrzejowi Pięcińskiemu, p. Dyrektor Domu Kultury Justynie Chamerze, p. Jackowi Starzomskiemu, p. Adrianowi Sosnowskiemu, wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi oraz wszystkim rodzicom i przyjaciołom szkoły, dzięki którym dzieci miło i atrakcyjnie spędziły wolny czas.

********************************************************

Czerwiec 2013 r.- Biuro Turystyczne Horyzont ufundowało Szkole Podstawowej nr1 w Ćmielowie tablice na której umieszczono osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2012/2013 oraz magnetofon- wartość przekazanych przedmiotów to kwota 300 złotych.********************************************************

Listopad 2010 r. W imieniu dyrekcji oraz wychowawcy klasy III pragniemy podziękować za wsparcie finansowe dla uczniów naszej szkoły. Dzięki uprzejmości państwa firmy możliwy był zakup stolików i krzeseł co wpłynęło na lepsze warunki pracy naszych uczniów. Dla młodych ludzi jest to jedna z dróg rozwoju i samorealizacji . Idea ta jest priorytetowa i co najważniejsze nadal dostrzegana przez ludzi. Nasza szkoła przyczynia się do rozwoju właśnie dzięki Państwu.
Dzięki pomocy Państwa firmy uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności co przyczyni się do integracji klasy i osiągania dalszych sukcesów.
Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci. Zapewniamy, że sponsorowany przez Państwa sprzęt zostanie dobrze wykorzystany.

********************************************************


Październik 2010 r. -otwarcie hali sportowej Zieleń do upiększenia terenu wokół hali z własnych środków zakupili rodzice: Joanna Woch, Agnieszka Zych i Paweł Kolasa. Przybyli na uroczystość goście wygłaszając swe przemówienia ofiarowali również kosztowne prezenty: Starosta Powiatu Ostrowieckiego – Waldemar Marek Paluch – 2000 zł, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach – Wanda Kołtunowicz – sprzęt sportowy, Reprezentant Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego – Artur Kudelski - sprzęt sportowy, Marszałek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Lech Janiszewski – sprzęt sportowy.

********************************************************


Wrzesień 2010 r. Pan Andrzej Ptak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki Grupa Ożarów S. A.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie oraz Rodzice serdecznie dziękują za udzielenie pomocy finansowej na remont naszej szkoły.
Otrzymane fundusze zostały wykorzystane na remont elewacji zewnętrznej, dzięki czemu budynek szkoły zyskał przede wszystkim na estetyce wyglądu, a zniszczone elementy fasady podczas ubiegłorocznej ciężkiej zimy i późniejszej odwilży nie zagrażają już życiu i zdrowiu dzieci i pracowników przebywających na terenie szkoły.
Cieszymy się, iż dzieląca nas granica administracyjna nie stanowiła żadnej przeszkody w udzieleniu nam tak cennej pomocy, a połączyła więź wspólnego regionu –ziemia świętokrzyska. Dziękujemy serdecznie za zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej była nasza placówka i okazane wsparcie.

********************************************************


Wrzesień 2009 r.Pani Agnieszka Biel-Żak ufundowała dla szkoły tablicę interaktywną oraz za sfinansowała szkolenie dotyczące jej wykorzystywania jej w pracy dydaktycznej dla 10 nauczycieli. Rozumiejąc potrzeby współczesnej szkoły przyczyniła się swym darem do wzbogacenia placówki o nowoczesny sprzęt, a wykorzystanie go zapewni uczniom szersze możliwości rozwoju intelektualnego.
Wygenerowano w sekund: 0.24
187,164 unikalne wizyty