Szkolne Koło PCK

Pierwsza pomoc -seria filmików edukacyjnych

Jest to cykl filmów dotyczących pomocy przedmedycznej:
1) Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna
2) Krwawienie z nosa
3) Atak epilepsji (padaczki)
4) Krwotok zewnętrzny
5) Zadławienie (zakrztuszenie)
6) Oparzenie termiczne
Filmy - pomoc przedmedyczna#########################################################

7 listopada 2017 roku w szkole odbyły się warsztaty SKPCK mające na celu przypomnienie uczniom zasad udzielania pierwszej pomocy . Prowadzące zwróciły uwagę uczniów na szkodliwość środki odurzających- dopalaczy. Młodzież w czasie warsztatów mogła w praktyce sprawdzić swoją wiedzę - praca z fantomem. Zajęcia przeprowadziły panie Beata Barska i Aleksandra Guzik. Spotkanie odbyło się z inicjatywy opiekunki SKPCK Renaty Wójcik oraz nauczycielki biologii Magdaleny Nogalskiej.
#########################################################


Szkolne Koło PCK działające przy Szkole Podstawowej nr1 w Ćmielowie pod opieką pani Renaty Wójcik liczy 27 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 SKPCK prowadziło działania pod hasłem- „Zdrowo nie znaczy nudno.”Uczniowie brali udział w realizacji programu „Trzymaj formę”oraz edukacji onkologicznej realizowanej w ramach programu „Szkoła promuje zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem."
Pod opieką pani Renaty Wójcik i Haliny Jasińskiej-Klechowskiej, członkowie SK PCK realizowali projekt Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem przy współpracy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Ostrowcu Św. W ramach projektu nauczyciele klas IV-VI na godzinach wychowawczych i przyrodzie przeprowadzili zajęcia o tej tematyce. Pani Renata Wójcik w ramach tego programu brała udział w szkoleniu w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych oraz promocji zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety wśród młodzieży szkolnej.
W ramach realizacji VII Edycji Programu „Trzymaj formę”uczniowie klas V wzięli udział w konkursie powiatowym „Dzisiaj sport jutro zdrowie” i zajęli II- miejsce. Jedną z form promocji zdrowego trybu życia są zajęcia nauki pływania na basenie „ Neptun” oraz zajęcia dla dziewcząt z piłki nożnej.
SKPCK współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Ostrowcu Św., w ramach tej współpracy Renata Wójcik brała udział w konferencji opiekunów SKPCK, Uczniowie klasy VI uczyli młodszych kolegów z klas I-III udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele Renata Wójcik, Halina Jasińska- Klechowska w klasach IV realizują program „Ja i moje zęby”. Uczniowie otrzymali podręczniki i ćwiczeniówki do realizacji zadań programowych.
SKPCK współpracuje ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności, ZHP w Ostrowcu Św., Opieką Społeczną w Ćmielowie. W ramach tej współpracy pozyskujemy produkty żywnościowe, które przekazywane zostają rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Młodzież naszej szkoły zbierała pieniądze na terenie szkoły w akcji WOŚP.
*******************************************************************************

W roku szkolnym 2014/2015 po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie działający w SKPCK zbierali pieniądze w Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły okazali się bardzo wrażliwi na potrzeby innych, chętnie wrzucali duże kwoty do puszki. Zbiórkę przygotowała p. Renata Wójcik opiekun SKPCK.
*******************************************************************************


27.02.2013 roku odbyły się warsztaty PCK dla uczniów klas IV. Podczas, których pani Beata Barska- Jagiełło przedstawiła prezentację multimedialną „Agresji mówimy zdecydowane nie.”Podczas zajęć wolontariusze Grupy Ratownictwa PCK rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie na pozorowanych ranach uczyli się jak poradzić sobie drobnymi skaleczeniami, krwawieniem z nosa. Zajęcia zorganizowała pani Renata Wójcik – opiekun SKPCK.

*******************************************************************************Dnia 3.12.2012 roku członkowie SK PCK Maciej Ziółkowski i Michał Wójcicki pod opieką pani Renat Wójcik w ramach akcji "Ratujemy i uczymy ratować" przygotowali i przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z Przedszkola w Ćmielowie.
*******************************************************************************Członkowie Szkolnego Koła PCK, w dniach od 22 do 26 października 2012 r. prowadzili zajęcia w klasach I-III z udzielania pierwszej pomocy. Koordynatorem akcji była pani Renata Wójcik.Wygenerowano w sekund: 0.15
187,160 unikalne wizyty