Misja i wizja szkoły

Wizja szkoły:

Szkoła kolebką :
-kultury osobistej,
-partnerstwa w grupie i środowisku lokalnym,
-życia w zgodzie z naturą.

Nasza szkoła:
 - swoje działania opiera na wartościach: miłość, tolerancja, mądrość, dobro
 - opiera się na współistnieniu i współdziałaniu: nauczycieli, uczniów, rodziców, środowiska lokalnego
 - pielęgnuje tradycje rodzinne, szkolne, środowiskowe, narodowe
 - rozwija i pielęgnuje umiejętności dzielenia się emocjami, panowanie nad nimi, uwrażliwia na uczucia innych.

Misja szkoły:

1. Uczniowie naszej szkoły uczą się jak rozwiązywać życiowe problemy, jak utrzymywać dojrzałe stosunki interpersonalne oraz jak polegać na sobie w trudnych chwilach.
2. Uczniowie naszej szkoły otrzymują w toku edukacji wiedzę oraz umiejętności potrzebne w życiu, mogą również rozwijać swoje zainteresowania.
3. Uczniowie naszej szkoły poznają normy społeczne, uczą się ich przestrzegania, uczą się okazywać innym szacunek oraz być tolerancyjnymi.
4. Uczniowie naszej szkoły otrzymują wsparcie konieczne do prawidłowego rozwoju osobowości, mają zapewnione bezpieczeństwo.
5. Uczniowie naszej szkoły wprowadzani są w świat kultury oraz sztuki, uczą się kultywować tradycje szkolne, regionalne oraz narodowe.
6. Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodziny otrzymują wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych oraz materialnych.
7. Uczniowie mają zapewniona opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Priorytety szkoły:
- Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
- Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,
- Wychowanie przez sport, edukację prozdrowotną i ekologiczną
- Osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianów
- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
- Budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę
HYMN SZKOŁY

Nasza szkoła jest wspaniała
Tu przyjaciół każdy ma
I radością tryska cała
Młodzież wszak ku wiedzy gna.

Tu sto dziewcząt, chłopców stu
Tu sto dziewcząt, chłopców stu
Nie ma to jak w naszej szkole!
Gdzie jest dobrze tak jak tu?Wygenerowano w sekund: 0.29
187,158 unikalne wizyty