Turniej szachowy w Krzyżtoporze

19 czerwca 2016 roku nasi uczniowie:Cielecki Tymoteusz, Bzorek Mikołaj, Stan Mateusz, Sendrowicz Dominik wzięli udział w „VII Grand Prix Gór Świętokrzyskich o Puchar Wójta Gminy Iwaniska”. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki oraz zwiedzili Zamek Krzyżtopór.

Laureatki konkursu "Sport w wyobraźni ucznia"


10 czerwca 2016 r. w Szkolnym Związku Sportowym w Kielcach uczennice SP Nr 1 w Ćmielowie odebrały nagrody w wojewódzkim konkursie "Sport w wyobraźni ucznia'"
I miejsce zajęła Wiktoria Mucha, a III miejsce Kornelia Maziarska. Obie dziewczynki są uczennicami klasy IVa. Nad przebiegiem konkursu w szkole czuwała pani Renata Wójcik.

Festyn rodzinny

Dzień Dziecka - 2016 r.W ramach obchodów Dnia Dziecka nauczyciele zorganizowali uczniom różnorodne zajęcia edukacyjno-rozrywkowe. Dzieci brały udział m.in. w:
- turnieju szachowym,
- wycieczce do Fabryki Porcelany „Ćmielów – Chodzież”,
- wyrabianiu kolorowej biżuterii,
- zabawach i grach ruchowych na szkolnym placu zabaw,
- konkursie plastycznym pod hasłem: „Mam prawo do…” dotyczącym praw dziecka,
- grillu klasowym,
- zabawach rytmiczno – tanecznych „Muzyka świata”.
Obchody Dnia Dziecka rozszerzono również na liczne imprezy i wycieczki szkolne, które odbyły się i zaplanowane zostały na kolejne dni czerwca:
- szkolny turniej prozdrowotny „Trzymaj Formę” pod hasłem: „Dbaj o zdrowie”,
- Świętokrzyska Mini - Olimpiada Gier i Zabaw Szkół Podstawowych,
- wycieczka do Zatoru – Energylandu” – parku rozrywki,
- wycieczka w Góry Świętokrzyskie,
- wycieczka na Krzemionki,
- wycieczka do manufaktury cukierków w Opatowie,
- wycieczka do Krakowa – Zakopanego – Białki Tatrzańskiej i Szczawnicy,
- wycieczka do izby muzycznej Pana Jacka Machały.
Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała dla wszystkich uczniów słodki poczęstunek.

"MAMIE" uroczystość z okazji Dnia Matki25 maja z okazji Dnia Matki odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem pani Barbary Kamińskiej i pani Teresy Wiktorowicz.
Matka, mama, mamusia. Najważniejsza osoba w naszym życiu, bez której nie byłoby nas na świecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez względu na wszystko. Zasługuje na pierwszorzędne miejsce w naszych sercach.
Dzieci zadbały, aby święto Mam stało się dniem wyjątkowym. Najpiękniejsze życzenia, wiersze i piosenki dedykowały mamie. Okazały szacunek, miłość oraz podziękowanie za trud włożony w wychowanie. Życzyły mamom tego co najlepsze: aby każdy dzień przynosił im wiele powodów do radości, dużo sił i prawdziwego uśmiechu na twarzy.
Dzieci obdarowały swoje mamy symboliczną różą i uściskami.
Życzenia mamom złożył pan dyrektor szkoły Leszek Kowalski.

Konkurs patriotyczny "1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji"

„1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji” – tak brzmiało hasło szkolnego konkursu literacko – plastycznego zorganizowanego dla uczniów klas IV - VI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Uczniowie pisali wiersze i wykonywali prace plastyczne dotyczące wydarzeń obejmujących okres w dziejach Polski obejmujący czas od 966roku do 2016r.
Komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Pięcińska, p. Julita Witkowska, p. Maria Bykowska, p. Renata Saracen oraz p. Danuta Paluch miała trudny wybór. Prace konkursowe zarówno literackie jak i plastyczne prezentowały wysoki walor artystyczny i merytoryczny. Wyłoniono zwycięzców i wyróżniono autorów wierszy i ilustracji.
I tak w kategorii literackiej I miejsce zdobyli: Joanna Cielecka z klasy Vb, Kacper Piętka z klasy Va i Julia Miernikiewicz z klasy VIa, II miejsce –Natalia Pięta z klasy Va, Anna Stępniewska z klasy Vb oraz Mikołaj Pękalski z klasy IVa, zaś III miejsce Klaudia Dulna z klasy VIa i Kacper Heba z klasy VIb.
Wyróżnienia przyznano: Magdalenie Sternik z klasy Vb, Julii Cimale z klasy Vb, Bartłomiejowi Cimale z klasy Vb, Mateuszowi Kociubie z klasy VIa, Zuzannie Cebuli z klasy IVb, Kindze Kozłowskiej z klasy VIb, Marcie Jakubowskiej z klasy VIa, Kindze Koper z klasy Va, Oliwii Chodakowskiej z klasy IVa, Dominice Kędrze z klasy IVa, Sylwii Kotur z klasy Vb, Oliwii Kowalskiej z klasy Vb oraz Nikoli Bukale z klasy Vb.
W kategorii plastycznej I miejsce zajęły: Joanna Cielecka z klasy Vb oraz Julia Miernikiewicz z klasy VIa, II miejsce: Mateusz Cielecki z klasy IVa, Mikołaj Pękalski z klasy IVa i Daniel Rybus z klasy VIa, III miejsce: Magdalena Mazur z klasy Vb, Oliwia Kowalska z klasy Vb i Klaudia Łysoniewska z klasy VIa.
Wyróżniono prace: Wiktorii Pytlak z klasy Vb, Dominiki Kędry z klasy IVa, Edyty Różalskiej z klasy VIa, Wiktorii Muchy z klasy IVa, Anny Stępniewskiej z klasy Vb, Kacpra Chadały z klasy Vb, Dominiki Zielińskiej z klasy IVa, Macieja Brodnickiego z klasy Vb oraz Oliwii Kowalskiej z klasy Vb.

Pismo Święte w naszej szkole.

13 maja o godz. 9.00 w naszej szkole rozpoczął się konkurs biblijny. Jak co roku konkurs cieszył się dużą popularnością, pomimo dość wysokich wymagań w znajomości Pisma Świętego.
Po sprawdzeniu testów zwycięzcami zostali:
1. Aleksandra Religa - Szkoła Podstawowa Stodoły,
2. Karol Ortyński -Szkoła Podstawowa Janowice.
Natomiast Gimnazjum:
1. Anna Gębora z Ożarowa,
2. Daniel Araźny z Brzostowej.


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym. Dzieci po ciepłej herbacie i smacznej bułeczce otrzymały drobne nagrody książkowe. Dziękuję bardzo sponsorom i Panu Dyrektorowi za pomoc w zorganizowaniu konkursu.
Ks. Marcin Czajka

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to uroczysty dzień dla każdego Polaka.
Uczniowie klas VIa i VIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie pod opieką pani Julity Witkowskiej, pani Renaty Saracen, pani Danuty Paluch oraz pani Justyny Bzorek przygotowali z tej okazji bogaty program artystyczny i przedstawili go w dniu 28.04.2016r. Pieśni patriotyczne przeplatały się z utworami poświęconymi ojczyźnie. Przypomniane zostały czasy I rozbioru Polski, świetności naszego kraju oraz ogromna radość ludu Warszawy z uchwalenia w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucji. Uroczystość uświetnił występ grupy tanecznej pod opieką pani Jadwigi Rękawek.
Od 2 maja 2004 roku obchodzimy również Dzień Flagi Państwowej. Uczennice klasy VIa przypomniały społeczności szkolnej rodowód barw narodowych, jego heraldyczne pochodzenie. Zachęcały wszystkich do wywieszenia flagi państwowej i wyeksponowania barw biało – czerwonych – symbolu łączącego cały naród polski.

Festyn ekologiczny


W dniu 21 kwietnia 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie zaprosili do wspólnego udziału w Festynie Ekologicznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzóstowej i przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie. Myślą przewodnią tegorocznego festynu było pytanie „Jak rozweselić Ziemię?”, a jego celem zachęcanie do świadomego kreowania własnego, przyjaznego środowisku zdrowego stylu życia, zainteresowanie problematyką zdrowia i ochrony środowiska, wspólna rozrywka i zabawa, a także promocja wizerunku Miasta Ćmielowa, jako miasta czystego i ekologicznego.
Każda ze szkół w swojej drodze do Domu Kultury manifestowała konieczność ochrony Ziemi i środowiska naturalnego. Uczniowie przygotowali hasła ekologiczne niesione na transparentach oraz zaakcentowali kolor zielony jako kolor bliski środowisku.
Problem zaśmiecania Ziemi został przedstawiony w inscenizacji „Jak rozweselić Ziemię?” przygotowanym przez uczniów klasy VIb i Va ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Program artystyczny uatrakcyjnił występ uczniów z klas I - VI SP Nr 1 w Ćmielowie oraz uczennic ze SP w Brzóstowej.
Na koniec festynu głos zabrał Pan Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, który zwrócił uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i obowiązek segregowania śmieci przez każdego z nas oraz obdarował wszystkich uczestników słodkim pączkiem.
Festyn Ekologiczny to ciekawe przedsięwzięcie, które propaguje zdrowy tryb życia w czystym środowisku.

Test kompetencji trzecioklasistów

Jak uczniowie promują swoją szkołę, czyli Dzień Otwarty w naszej szkole.

9 marca 2016 r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty.
Najważniejszych w tym dniu gości - przyszłych uczniów naszej szkoły i ich rodziców zgromadzonych w okazałej sali sportowej przywitał pan Leszek Kowalski dyrektor naszej szkoły. Następnie pokazaliśmy to, co mamy najlepszego - naszych uczniów i ich umiejętności zdobytych po pierwszym etapie kształcenia. Trzecioklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorsko-wokalne w programie pt. "Poranek z poezją:
Brzechwa Dzieciom" przygotowanym pod kierunkiem nauczycielek pani Barbary Kamińskiej i pani Teresy Wiktorowicz.
Zaprezentowane zostały również prace plastyczne uczniów, które są efektem realizacji w klasach własnego innowacyjnego programu rozszerzonej działalności plastycznej. Potem nasi goście brali udział w grach i zabawach zorganizowanych na hali sportowej. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal przygotowany przez uczniów.
Kolejna część Dnia Otwartego to zwiedzanie szkoły. Przewodnikami byli uczniowie klas III. Dzieci i ich rodzice obejrzeli: salę komputerową, brali udział w zabawach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, mobilnego zestawu komputerowego. Mogli też próbować grać w szachy bowiem w naszej szkole wszystkie dzieci mogą uczyć się tej gry dzięki realizacji programu "Szachy na miarę intelektu".
Na koniec nasi mali goście otrzymali drobne słodkości i foldery ze szczegółową ofertą naszej szkoły. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ze mogliśmy gościć przyszłych uczniów.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.
Dzień Babci i Dziadka
15 stycznia 2016r., z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas II przygotowali pod opieką pani Agnieszki Wójcik, pani Jolanty Kozak oraz pani Marty Szczygieł ciekawy program artystyczny, który wzruszał zaproszonych gości i całą społeczność szkolną uczestniczącą w tej uroczystości. Było wiele piosenek i życzeń dla kochanych babć i dziadków.
Można tylko dodać: 200 lat!

Zabawa choinkowa

W dniu 14 stycznia 2016r. uczniowie szkoły brali udział w karnawałowej zabawie choinkowej. Bawili się w pięknej baśniowej dekoracji przygotowanej przez uczniów klas szóstych pod opieką p. Haliny Klechowskiej oraz p. Julity Witkowskiej. Tańcom towarzyszył dobry humor i wspaniała zabawa, którą kierował zaproszony i sponsorowany przez Radę Rodziców zespół muzyczny Ibis Band. Rada Rodziców ufundowała również dla wszystkich uczniów słodki poczęstunek.Jasełka 2015 r.

W dniu 22 grudnia 2015 roku w szkole wystawiono Jasełka. Program artystyczny pt. „Bóg się rodzi” przygotowali uczniowie pod opieką księdza Marcina Czajki oraz pani Jolanty Peć-Stoczkiewicz. Scenografię przygotowały pani Zofia Kapcia oraz pani Aleksandra Wiatrowska. Przedstawienie jasełkowe wprowadziło społeczność szkolną w niezwykły świąteczny nastrój, a śpiew kolęd donośnie rozbrzmiewał w murach szkoły.
Uczniowie jak co roku wzięli udział w konkursie szopek bożonarodzeniowych, stroików oraz ozdób świątecznych, który zorganizował pan Edward Sitarski. Wpłynęło wiele prac, a jury w składzie pani Julita Witkowska, pani Jolanta Pięcińska oraz pan Edward Sitarski wyłoniło zwycięzców.
W kategorii wiekowej klas IV-VI: I miejsce zajęła Oliwia Szczepanik z klasy VIa, II miejsce ex aequo Marta Jakubowska z VIa i Natalia Głodowicz VIa, III miejsce Wiktoria Mucha z klasy IVa. W drugiej kategorii wiekowej klas I-III: I miejsce zajęła Wiktoria Przeradzka klasa IIIb, II miejsce Michał Moroń klasy IIa i III miejsce Weronika Ostatek klasa IIIb.
Wyróżnienia przyznano dla: Kornelii Maziarskiej z IVa, Bartkowi Różalskiemu z IIIb, Ani Pękalskiej z IIa, Liliany Karwackiej z IIIb, Joanny Stępniewskiej z VIa, Edyty Różalskiej z VIa oraz Oliwii Szczepanik z VIa.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski wraz z wicedyrektor panią Jolantą Pięcińską złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

"Na straganie w Tuwimowie"

Uczniowie klas I-III dnia 08.12.2015r. mieli okazję posłuchać wybranych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima czytanych przez uczniów klasy Vb, członków Koła Miłośników Kultury i Języka Polskiego działającego pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Danuty Paluch oraz bibliotekarki pani Renaty Saracen. Celem spotkania zatytułowanego „Na straganie w Tuwimowie” było zachęcenie małych czytelników do sięgnięcia po wiersze dla dzieci. Miłośnicy kultury i języka polskiego w ramach akcji głośnego czytania przygotowali ciekawe aranżacje znanych i lubianych a przeznaczonych dla małego odbiorcy wierszy. Wśród tytułów znalazły się między innymi : „Kaczka dziwaczka”, „Lokomotywa”, „Kapuśniaczek”, „Ptasie radio”, „Rzepka”, „Okulary”, „Na straganie”. Wierni słuchacze przeżyli wspaniałą przygodę i miło spędzili czas.
Wygenerowano w sekund: 0.17
163,728 unikalne wizyty