Czytamy bajki - 25 listopada 2016 r.5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To wyjątkowe święto obchodzi się z okazji urodzin filmowego twórcy bajek Walta Disneya. W nawiązaniu do tego wydarzenia dnia 24 listopada 2016 r. w szkole członkowie Koła Miłośników Kultury i Języka Polskiego pod opieką nauczycielki – bibliotekarki p. Renaty Saracen i nauczycielki języka polskiego p. Danuty Paluch, ubrani w bajkowe stroje prezentowali m.in. postacie Gęsiareczki z baśni braci Grimm, Małej Syrenki z serii bajek Disneya oraz Kota, którego nie było Ewy Mirkowskiej.
Wiktoria Rusinowicz, Wiktoria Przeradzka i Wiktoria Szafraniec odwiedzały uczniów klas I – III i czytały im bajki i baśnie wprowadzając jednocześnie w czarodziejski, magiczny świat. Zachęcały tym samym do wypożyczania i czytania książek z biblioteki szkolnej. Ta wyjątkowa prezentacja przypadła do gustu młodszym kolegom
i koleżankom.

Świętokrzyski Dzień Badmintona - Ćmielów 2016

25 listopada 2016 roku w szkole odbył się Świętokrzyski Dzień Badmintona. Projekt Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskiego Związku Badmintona, który miał na celu promowanie aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz wspieranie szkół w zakresie kultury fizycznej. Impreza została przeprowadzona w formie „Warsztatów dla uczniów, nauczycieli, rodziców klas I-III”. W projekcie wzięli udział uczniowie klas I-III, nauczyciele oraz rodzice. Szkołę w rozgrywkach reprezentował dyrektor Leszek Kowalski. Warsztaty prowadzili uczniowie klas VI. Uczestnicy w czasie imprezy rozegrali mecze z dyrektorem szkoły Leszkiem Kowalskim, nauczycielem wychowania fizycznego Renatą Wójcik oraz rodzicami: Pękalską Agnieszką, Moroń Agnieszką, Ciecieląg Edytą, Chlewicką Małgorzatą, Chodakowskim Rafałem. W czasie warsztatów uczniowie poznali historię oraz podstawowe zasady gry badmintona. Uczniowie brali udział w zabawach przygotowujących do gry w badmintona. Imprezę przygotowała i przeprowadziła Renata Wójcik .

Olimpiada Liturgiczna w naszej szkole - 2016 r.

23 listopada na godz. 8.30 zjechali się uczestnicy olimpiady z całego dekanatu ożarowskiego do naszej szkoły. Temat konkursu brzmiał: „Słudzy Miłosierdzia – misja osób konsekrowanych w diecezji sandomierskiej widziana oczyma dzieci i młodzieży”. Przywitał nas serdecznie Pan Dyrektor i po krótkiej modlitwie rozpoczęliśmy zmagania liturgiczne.

Zwycięzcami zostali: gimnazjum – I. Karol Kozakiewicz z Ożarowa, II. Michał Tracz z Ożarowa, III. Dominika Kieloch z Ćmielowa; szkoła podstawowa – I. Nikola Bukała z Ćmielowa, II. Joanna Cielecka z Ćmielowa, III. Marcelina Pietruszka z Brzóstowej.

Bardzo się cieszymy, że dwie uczennice z naszej szkoły okazały się najlepsze w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym w Sandomierzu.
Ks. Marcin Czajka

Uroczystość nadania nowego imienia szkole - 21 października 2016 r.


Nadanie imienia to niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły. W dniu 21 października 2016 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie uroczyście otrzymała imię Krzysztofa Szydłowieckiego i przyjęła nowy sztandar.
Podniosłe obchody tego wyjątkowego święta szkoły rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym w Ćmielowie. Nabożeństwo poprowadził i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan, Proboszcz Parafii Czesław Gumieniak.

Poczet sztandarowy Rodziców zgodnie z ceremoniałem i obowiązującą procedurą przekazał sztandar na ręce dyrektora pana Leszka Kowalskiego, od którego przejął go poczet sztandarowy uczniów. Uczniowie z honorem złożyli uroczystą przysięgę.
W tym dniu także w poczet szkolnej braci zostali przyjęci pierwszoklasiści, którzy z wielkim przejęciem wypowiedzieli słowo – Ślubujemy. Dyrektor szkoły dokonał pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie przyjmując pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Uczniowie otrzymali upominki od zaproszonych gości.
Ważnym elementem uroczystości było poświęcenie tablicy pamiątkowej usytuowanej w hu szkoły, której fundatorami są Państwo Ewa i Sławomir Górowie. Poświęcenia dokonał Ksiądz Dziekan Czesław Gumieniak.
Część artystyczną nawiązującą do czasów złotego wieku w historii Polski przygotowali uczniowie klas Ia, IVb, Va, Vb, VIa, VIb pod opieką p. Teresy Wiktorowicz, p. Julity Witkowskiej i p. Danuty Paluch. Scenografię, strojami z czasów epoki renesansu, uświetnił pan Szymon Kasak.
Zebrani obejrzeli także prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Monikę Miklewicz przedstawiającą sylwetkę nowego patrona Krzysztofa Szydłowieckiego oraz obrazującą historię szkoły i miasta Ćmielowa.
Podczas uroczystości wypowiedziano wiele ciepłych, serdecznych słów i życzeń.
Wszyscy goście mogli wpisywać się do Księgi Pamiątkowej.
Dyrekcja szkoły składa podziękowania wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości.

Zaproszenie na akademię z okazji nadania imienia szkole

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole - 30.09.2016 r.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay) to akcja edukacyjna. Odbywa się zawsze w ostatni piątek września. W tym roku – 30 września szkoły z różnych stron świata uczestniczyły w tym wydarzeniu. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do tej akcji. W związku z tym w klasach III, IV, V i VI odbyły się klasowe konkursy dotyczące tabliczki mnożenia, które wyłoniły w każdej klasie Mistrza Tabliczki Mnożenia.

Laureatami zostali:
Dorian Dróżdż kl. IIIa, Filip Filipowski kl. IIIb i Kamil Kaczmarski kl.IIIc
Zuzanna Gajos kl. IVa i Wiktoria Przeradzka kl. IVb
Kacper Granat kl. Va i Mateusz Kołodziejski kl. Vb
Kinga Koper kl. VIa i Nikola Bukała kl. VIb

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 2016 r.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i buduje więzi między dorosłymi a dziećmi. Święto ma w naszym kraju już 16-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
Czytanie na głos stymuluje rozwój dzieci oraz wzbogaca ich słownictwo. Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród aktorów, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, rodziców, a nawet polityków, którzy chętnie angażują się w ten projekt. W tym dniu w wielu miejscach organizowane jest wspólne, głośne czytanie.

W naszej szkole po raz pierwszy w akcję głośnego czytania w dniu 29.09.2016r. włączyli się rodzice, dziadkowie, uczniowie i nauczyciele. Grono czytających utworzyli dyrektor szkoły p. Leszek Kowalski, który rozpoczął prezentację tekstu, p. Magdalena Misiek, p. Marta Mucha, p. Katarzyna Granat, p. Zofia Kapciak, p. Agnieszka Pajda, Augustyna Piękoś, p. Agnieszka Szałapska, p. Barbara Chmielewska, p. Danuta Paluch oraz p. Radosław Bzorek a także Nikola Bukała uczennica klasy VIb i Mikołaj Pękalski uczeń klasy Va. Imprezę poprowadziła uczennica klasy Va Dominika Zielińska.
Z okazji roku Henryka Sienkiewicza wybrano bestseler, który przeniósł czytających i słuchających na niebezpieczną afrykańską pustynię i na ścieżki nieprzemierzonej puszczy, w świat przygód Stasia i Nel.
Miła i przyjazna atmosfera sprzyjała wdzięcznej lekturze „W pustyni i w puszczy” tej przygodowej książki naszego noblisty.

Wycieczka rowerowa - 9 września 2016 r.

Uczniowie z klasy VIB 9 września 2016 roku poznawało swój region na rowerach, w kontekście kulturowym, społecznym, przyrodniczym i historycznym. Uczniowie podczas wycieczki rowerowej dostrzegli walory turystyczne swojej okolicy. Zwiedzili: kościół w parafii Ruda Kościelna, elektrownię wodną w Stokach Dużych oraz poznali historię przydrożnych kapliczek. Organizatorzy i opiekunowie imprezy: Renata Wójcik i Piotr Krawczyk.

Turniej szachowy w Ostrowcu Św.

W dniu 26 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły: Kotur Sylwia, Kotur Arkadiusz, Różalski Bartłomiej wzięli udział w Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca. Turniej przygotował Klub Szachowy „Hetman” działający przy Miejskim Centrum Kultury. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Opiekunem uczniów była pani Renata Wójcik.

"Każdy ma swoją historię, tylko nie każdy potrafi ją opowiedzieć."

"Każdy ma swoją historię, tylko nie każdy potrafi ją opowiedzieć."

Trudno się nie zgodzić z mądrością zawartą w tych słowach. Przekonani są
o tym absolwenci i miłośnicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Liczna grupa przyjaciół szkoły corocznie spotyka się regularnie od 2004 roku w murach szkoły w sali nr 13 i opowiada swoją przygodę. Jedenaścioro absolwentów Jedynki przy ulicy Długiej w Ćmielowie w czasie wakacji organizuje spotkania i wspomina dawne szkolne dzieje, opowiada anegdoty i tworzy nowe historie. Ta silna i wytrwała kompania dba o swe dziedzictwo. A szkole zawsze zostawi jakiś szczególny dar. Na ostatnim spotkaniu zdecydowano, że zostanie odnowiony drewniany parkiet. Podłoga więc obecnie lśni swym blaskiem.

Rodzice uczniów klasy IIa obecnie uczących się w sali nr 13 wyrażają swą wdzięczność, dzieci są szczęśliwe, że spędzają czas w pięknie odnowionej klasie. Sponsorzy przekazali na ten cel 2500 złotych. Serdeczne słowa podziękowania dyrekcja szkoły, dzieci, rodzice i nauczyciele kierują do: p. Zbigniewa Czuby, p. Janusza Drzewieckiego, p. Janusza Faleckiego, p. Jana Kaczanowskiego, p. Tomasza Łysoniewskiego, p. Ireneusza Myśliwskiego, p. Elżbiety Rogali, p. Mirosława Rogali, p. Jacka Rutkiewicza, p. Macieja Stefańskiego oraz p. Hieronima Wanata.

Życzą jednocześnie jeszcze wielu miłych spotkań w tak wyjątkowym gronie miłośników i przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie.

Festyn rodzinny...


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016


Dnia 23 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas VI. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski. Słowami: "tak niedawno żeśmy się poznali, a już pożegnania nadszedł czas" rozpoczął swoje wystąpienie. Powitał przybyłych gości i pogratulował abiturientom wielu sukcesów. Podziękował nauczycielom za trud włożony w edukację młodego pokolenia, wszystkim pracownikom za wytrwałą pracę, Rodzicom za wsparcie w wychowaniu i kształtowaniu właściwych postaw u dzieci. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Marianna Gierczak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Ćmielów pan Tadeusz Chmielecki, Wicedyrektor szkoły pani Jolanta Pięcińska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Dróżdż.
W tym roku szkolnym, w klasach VI, nagrody otrzymało 8 uczniów.Prymuską szkoły nagrodzoną za szczególne osiągnięcia oraz wysoką średnią ocen została Julia Miernikiewicz uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,45, Marta Jakubowska uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Aleksandra Watras uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Daniel Rybus uczeń klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Sylwia Klechowska uczennica klasy Va ze średnią ocen 5,27, Joanna Cielecka uczennica klasy Vb ze średnią ocen 5,27, Magdalena Mazur uczennica klasy Vb ze średnią ocen 5,27, Mateusz Rękawek uczeń klasy IVa ze średnią ocen 5,27.
Dla tych uczniów specjalne nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów pan Jan Kuśmierz, a wręczył je wiceburmistrz pan Tadeusz Chmielecki i przewodnicząca Rady Miejskiej p. Marianna Gierczak.
Po części oficjalnej uroczystości zgodnej z ceremoniałem nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali szóstoklasiści pod opieką wychowawczyń: pani Julity Witkowskiej i pani Haliny Klechowskiej. Niezwykle ciekawy program artystyczny zaprezentowany na wysokim poziomie podobał się społeczności szkolnej, co nagrodziła gromkimi brawami.
Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2015/2016 nastąpi dnia 24 czerwca 2016r. Wtedy to ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe
za wytrwałe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności otrzyma 107 uczniów klas I-VI.
Uczniowie SP Nr 1 w Ćmielowie w mijającym roku szkolnym chętnie brali udział, reprezentowali szkołę i odnosili sukcesy w różnych konkursach
i zawodach na szczeblach szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju między innymi w: VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje na wakacje” – II miejsce Natalia Żabicka klasa IIIa, Wojewódzkich Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” I miejsce W. Mucha, III miejsce Kornelia Maziarska, Gminnym konkursie o Janie Brzechwie, „XIII Diecezjalnej Olimpiadzie Wiedzy Liturgicznej”, szkolnych konkursach: „Przeczytaj koniecznie”, „Wydajemy własną książkę”, „Miłość Ojczyzny Poezją Bliska”, „Polska Moja Ojczyzna”, „1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji”, „Najgrzeczniejszy uczeń roku szkolnego 15/16”, „Jedz warzywa, jedz owoce one mają w sobie moce”, „Rozśpiewana wiosna”, „Niebezpieczeństwa grożące dziecku – znam i radzę sobie z nimi”, „Owocowe ABC”, „Zabawy słowem - tautogram”, „Świat bez głodu”, „Czy znasz swoje lektury”.
Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski podziękował wszystkim nauczycielom za trud wniesiony w nauczanie, pracownikom administracyjnym za sprawne funkcjonowanie szkoły, Rodzicom za wszelką pomoc, a uczniom życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Swoje przemówienie dyrektor szkoły zakończył słowami „do widzenia przyjaciele…”.

Pokaz strażacki - 22.06.2016 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie została założona w 1905 roku. Posiada: Męską Drużynę Pożarniczą i sprzęt: 2 samochody pożarnicze średnie z wyposażeniem, motopompę, piły spalinowe i system selektywnego alarmowania.
Prowadzi działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska, rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży to niektóre elementy działalności ćmielowskiej OSP.
W dniu 22 czerwca 2016 roku ćmielowscy strażacy zaprezentowali uczniom naszej szkoły ekscytujący pokaz mający na celu wskazanie uczniom trudu pracy strażaków podczas symulowanej akcji ratowniczej w wypadku samochodowym. Strażacy wykorzystali dostępny sprzęt i ukazali możliwości jego wykorzystania.

Żywa lekcja historii - 21.06.2016 r.


Ciekawą lekcję historii o czasach Krzysztofa Szydłowieckiego przeprowadził dla uczniów naszej szkoły p. Szymon Kasak, który jest członkiem grupy "Sarmata" działającej przy zamku w Baranowie Sandomierskim. Grupa istnieje od 20 lat i liczy 25 członków.
Agencja Sarmata zaprasza na szkolne wycieczki do Baranowa Sandomierskiego na program pt. "Podróż przez wieki". Uczniowie mogą poznać perłę renesansu. przepiękny dziedziniec i odrestaurowane komnaty czekają na wszystkich, którzy chcą się przenieść w świat dzielnych rycerzy i pięknych dam dworu. Zamek w Baranowie Sandomierskim nie bez przyczyny nazywany jest "małym Wawelem". To tu kręcono sceny do kultowego polskiego serialu pt. „Czarne chmury”. Tym razem jednak to pan Szymon Kasak – „rycerz i szlachcic” przyjechał do szkoły i przeniósł wszystkich w czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy uczeń mógł dotknąć historii i poczuć na własnej skórze klimat minionych wieków. Były opowiadane historie o zwyczajach królów, o tym co jadano i co pito oraz jak się ubierano w dawnej Polsce.
Ile ważyła rycerska zbroja? A ile ważył miecz? Czy rycerz zawsze walczył konno? Na te i wiele innych pytań pan Szymon udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Zaprezentował pieczołowicie odtworzone stroje szlacheckie i rycerskie, kunsztownie wykonane szable, szpady i rapiery. Dzieci poznały sylwetkę Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego, kierującego polityką zagraniczną Polski za panowania króla Zygmunta Starego. Ów mąż stanu przybył do Ćmielowa i przejął zamek w rozlewisku rzeki Kamiennej. Od nowego roku szkolnego Krzysztof Szydłowiecki będzie patronem szkoły.
Taka żywa lekcja historii zostanie na zawsze w pamięci uczniów.

Niezwykła lekcja muzyki - 21.06.2016 r.Uczniowie klasy IVa pod opieką p. Danuty Paluch i p. Justyny Bzorek w dniu 21 czerwca 2016 r. brali udział w ciekawej lekcji muzyki u pana Jacka Machały, który jest kolekcjonerem instrumentów muzycznych z całego świata. Jego pasją jest muzyka. Zgromadził on w swych zbiorach instrumenty perkusyjne, dęte, klawiszowe. Obecnie kolekcja liczy około 100 różnego rodzaju instrumentów pochodzących z różnych stron świata. Są to instrumenty orientalne z Afryki, Azji, Ameryki, Australii i Europy. Pan Jacek chętnie dzieli się swoją wiedzą z uczniami, których zaprasza do siebie i udziela im niepowtarzalnych lekcji. W pierwszym dniu lata czwartoklasiści mieli okazję posłuchać historii zgromadzonych instrumentów i możliwość wspólnego zagrania na nich. Ta niezwykła orkiestra grała pod kierunkiem gospodarza lekcji znaną melodię, do której nauczyła się też słów. Niezapomniane chwile uwieczniono na fotografiach, ale na pewno zostaną w sercach młodych muzyków na zawsze.
Uczniowie i opiekunowie składają serdeczne podziękowanie za przyjęcie i otrzymaną wiedzę.
Wygenerowano w sekund: 0.21
187,163 unikalne wizyty