I miejsce w Konkursie z Matematyki Sezam - 2010 r.

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego SEMZAM 2009.


Dyplom Laureata otrzymał Paweł Kuchniak za zajęcie I miejsca w konkursie matematycznym w kategorii klas V. Uzyskał on maksymalną liczbę punktów.


W konkursie przyrodniczym najlepsi byli Katarzyna Sobczyk z kl. IV i Krzysztof Skórski z kl. VI. Oboje zajęli 24 miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
LINK: Wyniki konkursów przedmiotowych

Dzień Babci i Dziadka - 2010 r.

Przypadający na 21 stycznia Dzień Babci to święto mające na celu uhonorowanie wszystkich babć. W ten dzień, tradycyjnie, wnukowie i wnuczki składają życzenia swoim babciom i obdarowują je kwiatami, laurkami i prezentami. Dzień po Dniu Babci (22 stycznia), obchodzimy Dzień Dziadka. Dzień Babci to stosunkowo młode święto, gdyż obchodzimy je dopiero od około 30 lat.

Jak co roku, także i w 2010 uczniowie klasy II a pod opieką p. Agnieszki Wójcik przygotowali ciekawy program artystyczny, na który zostały zaproszone Babcie i Dziadziusiowie, główni bohaterowie uroczystości. Mali aktorzy pięknie recytowali wiersze, wesoło śpiewali piosenki i ofiarowali wykonane przez siebie drobne upominki. Przybyli goście ze wzruszeniem obejrzeli całe przedstawienie, a usłyszane życzenia:
Babcia jest najlepsza w świecie,
każde dziecko o tym wie.
Czy to zimą, czy to w lecie
zawsze bardzo kocha mnie.
Z dziadkiem można iść na spacer
i do parku i do zoo.
Dziadek wszystko wytłumaczy,
mądry jest jak mało kto.
Dziś życzenia im składamy.
Niech nam żyją 1000 lat!
Ukochamy, uściskamy i podarujemy kwiat.”

na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.

Zabawa choinkowa - 14 stycznia 2010 r.

Zabawy choinkowe odbywają się w naszej szkole na przełomie styczeń – luty. Przygotowania rozpoczynają się dużo wcześniej, aby dzieci wspólnie z rodzicami miały czas na przygotowanie stroju i myślały nad konkursami, które można przeprowadzić podczas zabawy. Wychowawcy zawsze zaznaczają, że jeżeli ktoś nie chce, nie musi się przebierać, może przyjść na zabawę w stroju odświętnym. Choć na dworze mróz i śnieg, 14 stycznia 2010 roku zabawa choinkowa w naszej szkole była jak zawsze udana. Podzieleni na dwie grupy, najpierw nasi najmłodsi (niektórzy fantastycznie poprzebierani), później starsi uczniowie naszej szkoły na kilka godzin zapomnieli o zimnie na zewnątrz - szkoda, że na tak krótko.

Pięknie udekorowana sala od godz. 11:00 rozbrzmiewała muzyką.
Do południa bawiły się dzieci z klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń. Barwnie poprzebierani za postaci bajkowe uczniowie brali udział w różnych konkursach. O godz. 16:00 rozpoczęła się zabawa dla klas IV-VI. Nie obyło się bez poczęstunku, o który zatroszczyła się Rada Rodziców. Po wyczerpującej zabawie każda klasa krzepiła się pysznymi pączkami.

"Dobry start to początek sukcesu" -11 grudnia 2009 r.

To tytuł prezentacji efektów pracy dzieci uczestniczących w pierwszym etapie projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Pokaz odbył się 11.12.2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie.
Głównym celem trzyletniego projektu jest wdrażanie modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem ciekawych metod i treści kształcenia opartego o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W klasie realizującej projekt zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań wyposażone w pomoce dydaktyczne o wartości 8 tys. PLN, które umożliwiają rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów zgodne z indywidualnym profilem inteligencji.

Na uroczystość podsumowującą I etap projektu przybyli: uczniowie klas I –IV, rodzice uczniów
z klasy realizującej program, nauczyciele, dyrektor Leszek Kowalski, inspektor oświaty Tomasz Nyman, v-ce burmistrz Ćmielowa Tadeusz Chmielecki.

Pokaz zorganizowała nauczycielka prowadząca I etap – Jolanta Kozak.
Dzieci zaprezentowały swoje możliwości recytatorskie, teatralne, muzyczne i taneczne. Uczniowie tańczyli: cha-chę, przepióreczkę oraz taniec irlandzki. Mali aktorzy byli przebrani i ucharakteryzowani zależnie od prezentowanej inscenizacji.
Każdy uczestnik Projektu otrzymał na pamiątkę „palcynkę Myszkę”, ufundowaną przez organizatorów.

Nauczyciel prowadzący pragnie podziękować dyrektorowi p. L. Kowalskiemu za wkład włożony w realizację projektu i rodzicom p. J. Rękawek, p. D. Tadej za wkład włożony w przygotowanie pokazu.

Jasełka - 2009 r.

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałych osób dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich miejsce marionetki.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką s. Jany i p. Edwarda Sitarskiego przygotowali przedstawienie o charakterze jasełkowym. Społeczność szkolna i zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza p. Tadeusz Chmielecki obejrzał inscenizację z głębokim wzruszeniem a śpiewane kolędy wprowadziły wszystkich w specjalny świąteczny nastrój.

91 rocznica odzyskania niepodległości - przez Polskę

„Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada! Tym, co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa…” – tak brzmiały słowa wiersza recytowanego podczas akademii prezentowanej z okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości w szkole. Uczniowie klas V i VI pod kierunkiem p. Marii Bykowskiej, p. Julity Witkowskiej i p. Moniki Miklewicz przygotowali ciekawy program artystyczny, który w wielkim skupieniu i ze szczególną uwagą był oglądany przez społeczność szkolną.

Po przedstawieniu Dyrektor Szkoły p. Leszek Kowalski zachęcił uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w uroczystych miejskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. i przedstawił program uroczystości.

Ślubowanie klas pierwszych - 6 listopada 2009 r.

Pasowanie na ucznia to miła i niewątpliwie ważna uroczystość w życiu każdego pierwszoklasisty. W dniu 6 listopada bieżącego roku pierwszaki wstąpiły w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Nalazła w Ćmielowie.

Dzieci zaprezentowały swoje talenty aktorskie w części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyń p. Doroty Lubaszewskiej i p. Ewy Pernak i złożyły uroczystą przysięgę, że wzorowo będą wypełniać obowiązki ucznia.
Pan dyrektor Leszek Kowalski życzył pierwszoklasistom, aby pobyt w szkole oraz zdobywane nowej wiedzy niosło ze sobą wiele radości. Rodzicom pogratulował i życzył dalszych sukcesów wychowawczych.

W tym uroczystym dniu swą obecnością uświetnili akademię Burmistrz Ćmielowa p. Jan Kuśmierz, ks. kanonik Władysław Stański, Inspektor Oświaty p. Tomasz Neyman, prezes NSZZ „Solidarność” p. Dariusz Urbański, dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie p. Izabela Praga, oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Pękalska i zastępca p. Paweł Kolasa. Burmistrz podarował dzieciom pamiątkowe długopisy, zaś inspektor wręczył im opaski odblaskowe. W swej wypowiedzi burmistrz zwrócił szczególną uwagę na serdeczną atmosferę panującą wśród społeczności szkolnej i na wytrwałość w pracy. Przypomniał, że razem z pierwszoklasistami „rośnie” przy szkole hala sportowa na europejską miarę – ważne w gminie budowlane przedsięwzięcie.

Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień na długo pozostał w pamięci wszystkich dzieci.

Dzień Edukacji Narodowej - 2009 r.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto branżowe oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Popularnie zwane jest Dniem Nauczyciela.


Nauczyciele, to ludzie świadomie kierujący systemem edukacji. W liście z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Katarzyna Hall podkreśla znaczenie i rolę współczesnego nauczyciela: „Zawód, który wybraliście, wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. Pod Waszą opiekę trafiają pokolenia młodych Polaków, którzy z czasem przejmą odpowiedzialność za losy kraju. Otwieracie ich umysły nie tylko na wiedzę, ale też na świat wartości. Ze względu na wyjątkowy charakter Waszego zawodu macie wpływ na to, jaką drogą podążą w przyszłości Wasi wychowankowie, jakimi ludźmi się staną, jak odnajdą się w społeczeństwie, jak pokierują w przyszłości losami Polski.”

Nasi nauczyciele zostali uhonorowani wieloma nagrodami. Najważniejsze odznaczenie otrzymali pan dyrektor Leszek Kowalski i pani Renata Wójcik medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Burmistrza Ćmielowa pani wicedyrektor Jolanta Pięcińska i pani Maria Bykowska.

Uroczystą akademię z okazji dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klas V i VI pod opieką pani Julity Witkowskiej i pani Danuty Paluch.

Bezpieczny przejazd "Zatrzymaj się i żyj" - 10 września 2009 r.

W dniu 10.09.2009r. w szkole zorganizowano w ramach akcji Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” spotkanie z uczniami. Miało ono na celu podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Akcja zorganizowana została przez Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej a jej organizatorem na terenie szkoły była Sekcja Eksploatacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, której przedstawicielem jest pan Andrzej Chmielewski. Prelegenci pan Piotr Sukiennik oraz pan Paweł Nurzyński uświadamiali uczniom zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, zwracali szczególną uwagę na bezwzględną konieczność zatrzymywania się przed każdym przejazdem przez wszystkich użytkowników dróg.

Dyrekcja szkoły i cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej za objęcie akcją szkoły.

Tablica interaktywnaPani Agnieszka Biel-Żak ufundowała dla szkoły tablicę interaktywną oraz za sfinansowała szkolenie dotyczące jej wykorzystywania jej w pracy dydaktycznej dla 10 nauczycieli.

Rozumiejąc potrzeby współczesnej szkoły przyczyniła się swym darem do wzbogacenia placówki o nowoczesny sprzęt, a wykorzystanie go zapewni uczniom szersze możliwości rozwoju intelektualnego.W Ćmielowie powstanie hala sportowa

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie uroczyście został podpisany akt erekcji pod odbudowę hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej .
Podpisy na dokumencie złożyli m.in. członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos, doradca ekonomiczny marszałka województwa Zdzisław Wojciechowski, burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów Jan Kuśmierz, wiceprezes ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego Tomasz Marcinowski, dyrektor szkoły Leszek Kowalski i wszyscy pracownicy szkoły.
Po podpisaniu aktu erekcyjnego wszyscy udali się na plac budowy, który został poświęcony przez proboszcza miejscowej paraf ks. Władysława Stańskiego. W miejscu w którym do przyszłego roku ma stanąć hala, burmistrz Jan Kuśmierz wraz towarzyszącym mu przedstawicielami władz wojewódzkich oraz Kombinatu Budowlanego i szkoły dokonali wkopania pierwszej symbolicznej łopaty.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt zakłada budowę hali gimnastycznej o pełnowymiarowej płycie boiska do gry w piłkę ręczną (20x 40). W nowo budowanym obiekcie będą znajdować się także siłownia, sala ćwiczeń korekcyjnych, magazyny, przebieralnie oraz kompleks pomieszczeń sanitarnych.

Planowany termin oddania do użytku nowego obiektu to 30.09.2010 r.

Spotkanie z wędkarstwem - 1 czerwca 2009 r.Z okazji Dnia Dziecka Koło Nr 11 Polskiego Związku Wędkarskiego w Ćmielowie
zorganizowało dla dzieci ze szkół, spotkanie na zbiorniku Topiołki. Uczestniczyło 61 dzieci, Burmistrzowie, Dyrektorzy szkół, Inspektor Oświaty oraz nauczyciele.

Impreza nie zawierała elementów współzawodnictwa, a polegała na pokazach sprzętu wędkarskiego, zanęt i przynęt, ubiorów wędkarskich i sposobów wędkowania.
Dzieciom umożliwiono samodzielność wędkowania, a niektórzy złowili nawet rybę.

Uczestnikom wręczono słodycze, napoje, książki „Na ryby” oraz pamiątkowe plakietki.
Wszyscy dziękują Kołu wędkarskiemu za zorganizowanie wspaniałej imprezy.

Wycieczka po ziemi świętokrzyskiej- 14 maja 2009 r.

W dniu 14 maja 2009 r. uczniowie klas IV byli na bardzo ciekawej wycieczce po ziemi świętokrzyskiej. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny zamku w Chęcinach, gdzie uczniowie strzelali z łuku i przymierzali zbroje, domu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz oglądanie najstarszego dębu w Polsce "Bartka".

Cała Polska biega - 8 maja 2009 r.

W dniu 8 maja w Ćmielowie propagowano akcję "Polska biega" z udziałem słynnego medalisty Roberta Korzeniowskiego.
Biegaczy dopingowały dziewczęta z zespołu tanecznego klasy V b pod opieką pani Renaty Wójcik. Zwyciężcy biegu Ceramika, który odbył się 3 maja 2009 r. Robert Korzeniowski wręczył medale - Karolina Węgłowska, Damian Grębowiec i Dawid Grębowiec. Po uroczystości mistrz fotografował się z uczniami i rozdawał autografy.

Ogólnopolski Konkurs Sezam - 2009 r.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO SEZAM PRZYGOTOWANY PRZEZ SZKOLNĄ AKADEMIĘ WIEDZY

W konkursie z MATEMATYKI wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły, w tym 13 z klas IV, 12 z klas V i 3 uczniów z klas VI.
Najlepszym matematykiem okazał się Paweł Kuchniak z klasy IV A, który otrzymał dyplom laureata i nagrodę książkową za zajęcie 5 miejsca w kategorii klas IV szkoły podstawowej.

W konkursie z PRZYRODY wzięło udział 10 uczniów z klas IV, aż 23 z klas V i 16 uczniów z klas VI. Dyplomy wyróżnienia otrzymali: dwóch uczniów z klasy IV A Szczepan Klechowski – 6 miejsce i Paweł Kuchniak – 10 miejsce oraz czterech uczniów z klas V: Krzysztof Skórski – 13 miejsce, Karolina Bochniak- 14 miejsce, Mateusz Frączek – 14 miejsce, Daniel Pękalski – 15 miejsce.
Wygenerowano w sekund: 0.21
187,171 unikalne wizyty