I miejsce w konkursie na logo Certyfikatu UKE - 14 luty 2009 r.

Ogólnopolski konkurs dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaków graficznych dla certyfikatów bezpiecznych usług w sieci został rozstrzygnięty. Zwycięzcą konkursu w kategorii „Bezpieczny Internet” został uczeń SP Nr 1 w Ćmielowie – Sylwester Głąb.
W dniu 14 lutego 2009 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Było przygotowane wiele atrakcji, między innymi przedstawienie teatralne, konkursy ze znajomości posługiwania się Internetem, zwiedzanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wystawy prac wyróżnionych. Szczególnym elementem programu był występ rodziców dzieci nagrodzonych w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku zorganizowanym pod kierunkiem aktorów warszawskiego teatru Odyseja.
Konkurs na logo został zorganizowany przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej we współpracy z portalem Sieciaki.pl oraz Fundacją Kidprotect.pl. Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sieciaków.pl wpłynęło blisko 1200 prac, w tym z 71 placówek oświatowych. Prace były oceniane przez jury konkursu pod kątem wykorzystania ich jako logo Certyfikatu, jak również wiedzy dotyczącej bezpiecznego korzystania z usług telekomunikacyjnych przez dzieci i młodzież.

Jasełka - 2008 r.Boże Narodzenie, to święto pełne uroku. W jego nastrój społeczność szkolną wprowadziło przedstawienie jasełkowe pt. „Przy żłóbku Pana w Betlejemie zbieramy się co roku…” przygotowane przez uczniów klasy Vb SP Nr 1 oraz uczniów Gimnazjum w Ćmielowie pod opieką księdza Jerzego Skiminy oraz siostry Mirony Żuk.
Dyrektorzy obu szkół życzyli wiele radości wszystkim zebranym uczniom, nauczycielom i przybyłym na jasełka rodzicom.

II miejsce w konkursie czerwonokrzyskim- 24 listopada 2008 r.

Zarząd Rejonowy PCK oraz Grupa Społeczna Instruktorów Młodzieżowych z terenu powiatu ostrowieckiego zorganizowała w dniu 24 listopada 2008 roku Kabareton Czerwonokrzyski.

Impreza miała na celu: aktywizację środowisk dziecięcych i młodzieżowych a w szczególności Szkolnych Kół PCK oraz podopiecznych świetlic środowiskowych, zintegrowanie młodzieży czerwonokrzyskiej, promocję kampanii
„Uśmiechnij się z PCK” oraz „promocję śmiechu” jako formy walki ze stresem.


Uczennice klasy VIa pracujące w Szkolnym Kole PCK pod opieką pani Renaty Wójcik oraz należące do Koła Miłośników Kultury i Języka Polskiego, którego opiekunami są pani Danuta Paluch oraz pani Renata Saracen przygotowały program artystyczny oparty na repertuarze Grupy MoCarta. Dziewczęta w składzie:Agnieszka Kędra, Estera Cybulska, Kamila Rogala, Ksenia Sałapa, Klaudia Szczygieł, Justyna Krzak oraz Ilona Przygoda wystąpiły ze scenkami pod tytułem „Gitary” i „Smyki”. Zespół zdobył II miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Kabareton przypadł do gustu dzieciom i był okazją do spędzenia czasu w miłej i przyjaznej atmosferze.

90 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

90 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ćmielowie uczcili uroczystą akademią, którą przygotowali wspólnie z nauczycielami: panią Julitą Witkowską, panią Danutą Paluch, panią Renatą Saracen, panią Justyną Bzorek oraz panem Dariuszem Kapsiakiem.
Społeczność szkolna mogła sobie przypomnieć, że wykreślenie Polski z map Europy i świata nie oznaczało unicestwienia narodu polskiego, który potrafił się zjednoczyć i walczyć o dobro ojczyzny nie tylko czynem zbrojnym, ale i dbałością o dorobek kultury i ojczysty język. Podczas uroczystości odśpiewano „Rotę” do słów Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego.
Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski przypomniał wszystkim o obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada bieżącego roku i o wzięciu w nich udziału. Krótko przedstawił program obchodów święta i zachęcił do uczestnictwa.

Ślubowanie pierwszoklasistów - 7 listopada 2008 r.

W dniu 7 listopada 2008 roku uczniowie klas I, złożyli uroczyste ślubowanie. Tym samym zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski ciepło powitał pierwszoklasistów. Mottem na ich drodze edukacyjnej uczynił słowa Heraklita z Efezu: „Wiedza jest słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.
Świadkami tej uroczystości byli zaproszeni goście: Burmistrz Ćmielowa pan Jan Kuśmierz, prezes ZNP pan Alfred Dziewirz, dyrektor gimnazjum pani Izabela Praga, wicedyrektor szkoły pani Jolanta Pięcińska, radna powiatu pani Agnieszka Biel-Żak, radny gminy Ćmielów pan Paweł Kolasa, przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Pękalska, rodzice, nauczyciele i zgromadzeni uczniowie.
Pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski.
Uroczystą akademię przygotowały wychowawczynie klas I pani Agnieszka Wójcik i pani Jolanta Kozak. Tradycją stało się wręczanie pierwszakom upominków ufundowanych przez burmistrza Ćmielowa pana Jana Kuśmierza. Aby uczniowie bezpiecznie docierali do szkoły, wręczono im opaski odblaskowe.

Dzień Nauczyciela -13 października 2008 r.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był już w poniedziałek 13 października 2008 r. Program artystyczny uroczystej akademii – „Migawki ze szkolnej ławki” przygotowała pani Maria Bykowska z uczniami klasy Vb oraz pani Julita Witkowska.
Dyrektor szkoły p. Leszek Kowalski wspólnie z wicedyrektor p. Jolantą Pięcińską wręczyli swoim pracownikom nagrody. Złożyli całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. Podziękowali gorąco za owocną współpracę.
Dzień ten był bardzo uroczysty. Żegnaliśmy długoletnią nauczycielkę naszej szkoły Panią ANNĘ DUDZIŃSKĄ, która odeszła na emeryturę. Pani Ania ponad 30 lat uczyła i wychowywała dzieci i młodzież naszej szkoły. Uczyła chemii, matematyki i informatyki. Przez wiele lat była opiekunem sklepiku szkolnego, który wielokrotnie wspierał finansowo działania wychowawców i potrzeby materialne szkoły.
Wszyscy dziękowaliśmy Pani Ani za trud i poświęcenie włożone w wychowanie młodego pokolenia. Były kwiaty i podziękowania. Koleżanki i koledzy dziękują za wspólnie spędzone lata, pracę, koleżeństwo, ciepło płynące z serca, wiele sympatii i radości życia.
Wygenerowano w sekund: 0.57
163,717 unikalne wizyty