Nowa strona szkoły

Od września 2018 r. została uruchomiona nowa internetowa strona szkoły:

sp1cmielow.edupage.org

Plebiscyt

Sztafetowe Biegi Przełajowe

Dnia 21 września 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 w Ćmielowie reprezentowali szkołę w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Impreza odbyła się na stadionie "Świt" w Ćmielowie, przygotowali ją nauczyciele wychowania fizycznego.
Zawody miały na celu popularyzację biegania przełajowego, kształtowanie zasady "fair- play" u uczestników zawodów.

Uczniowie reprezentowali szkołę w kategoriach wiekowych:
10x800m dziewczęta rocznik 2006 i młodsi
10x1000m chłopcy rocznik 2006 i młodsi
10x800 m dziewczęta rocznik 2003-2005
10x1000m chłopcy rocznik 2003-2005


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie zajęli następujące miejsca:
Dziewczęta rocznik 2006 i młodsi I miejsce
Chłopcy rocznik 2006 i młodsi I miejsce
Dziewczęta 2003-2005 I miejsce
Chłopcy 2003-2005 III miejsce.


Udział w projekcie ogólnopolskim "Za wody dla Afryki"

Regulamin wyjazdów na basen

Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania będą się odbywać w Ożarowie na basenie "Neptun". Przewidziany jest wyjazd jednej grup uczniów w czwartek począwszy od 21 września 2018 r. Opiekę podczas przejazdu sprawują nauczyciele i chętni rodzice.

Regulamin wyjazdów na basen

Zaproszenie na Festyn RodzinnyRocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to uroczysty dzień dla każdego Polaka.
Uczniowie klas Vb i VIa, VIb i VIIb Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ćmielowie pod opieką pani Julity Witkowskiej, pani Danuty Paluch, pani Renaty Saracen, pani Justyny Bzorek oraz pani Doroty Dąbrowskiej przygotowali z tej okazji ciekawy program artystyczny i przedstawili go w dniu 27.04.2018r. Pieśni patriotyczne przeplatały się z utworami poświęconymi ojczyźnie. Przypomniane zostały czasy I rozbioru Polski, świetności naszego kraju oraz ogromna radość ludu Warszawy z uchwalenia w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucji.
Od 2 maja 2004 roku obchodzimy również Dzień Flagi Państwowej. Uczennice klasy Vb przypomniały społeczności szkolnej rodowód barw narodowych i jego heraldyczne pochodzenie. Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski zachęcił wszystkich do wywieszenia flagi państwowej i wyeksponowania barw biało ? czerwonych ? symbolu łączącego cały naród polski oraz do wzięcia udziału w gminnych uroczystościach, które odbędą się w dniu 3 maja br. (9.00 Msza Św.)

Informacja dla rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie informuje o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które zostały ustalone na podstawie paragrafu 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
30 kwietnia 2018 r (poniedziałek)
2 maja 2018 r. (środa)
4 maja 2018 r.(piątek)
1 czerwca 2018 r. (piątek)

Festyn ekologiczny 2018 r.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie zaprosili do wspólnego udziału w Festynie Ekologicznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzóstowej i przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie. Na początku festynu głos zabrał Pan Burmistrz Ćmielowa mgr inż. Jan Kuśmierz, który zwrócił uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i obowiązek segregowania śmieci przez każdego z nas oraz obdarował wszystkich uczestników słodkim pączkiem.
Myślą przewodnią tegorocznego festynu było hasło ?Nasze rady na plastikowe odpady?, a jego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
Każda ze szkół w swojej drodze do Domu Kultury manifestowała konieczność ochrony Ziemi i środowiska naturalnego. Uczniowie przygotowali hasła ekologiczne niesione na transparentach oraz zaakcentowali kolor zielony jako kolor bliski środowisku.
Problem zaśmiecania Ziemi został przedstawiony w inscenizacji ?Ziemio nie chcemy żebyś była zniszczona, chcemy żebyś była zielona? przygotowanym przez uczniów klasy VIIb, VI b, Va i IV c ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie.
Festyn Ekologiczny to ciekawe przedsięwzięcie, które propaguje zdrowy tryb życia w czystym środowisku. Podczas festynu uczniowie mogli zobaczyć nagrodzone prace z konkursu plastycznego ?Nasze rady na plastikowe odpady?.
Uczniowie także mogli podziwiać zdjęcia z okolic Ćmielowa wykonane przez uczniów klasy V a i VIIa w ramach projektu ?Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Ćmielów?.

"Nasze rady na plastikowe odpady"

Świętując tegoroczny Dzień Ziemi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ekologicznym konkursie plastycznym pod hasłem ?Nasze rady na plastikowe odpady? zorganizowanym przez nauczycieli przyrody, biologii i plastyki: p. Halinę Jasińską ?Klechowską, p. Magdalenę Nogalską i p. Julitę Witkowską.
Nagrodzeni:
w kategorii klas I ? III
I miejsce ? Zuzanna Misiek kl. III c
II miejsce ? Zuzanna Pietrzyk kl. III a
III miejsce ? Zuzanna Tkaczyk kl. III c
wyróżnienie ? Adrianna Sitek kl. II a
wyróżnienie ? Kacper Adamczyk kl. II a

w kategorii klas IV ? V
I miejsce ? Natalia Żabicka kl. V a
II miejsce ? Zofia Adamczyk kl. IV a
III miejsce ? Zuzanna Baumgertner kl. IV c

w kategorii klas VI ? VII
I miejsce ? Sylwia Klechowska kl. VII a
II miejsce ? Sylwia Kotur kl. VII b
III miejsce ? Wiktoria Rusinowicz kl. VII a


Laureaci naszego konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów:
Księgarnię ,,Odeon? oraz sklep komputerowy ,,Vikomp? z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dziękujemy uczestnikom i fundatorom.
Organizatorzy

"Miłość Ojczyzny poezją bliska"

W dniu 11 kwietnia 2018r. odbył się XII Szkolny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej ?Miłość Ojczyzny poezją bliska? dla klas IV-VII.
Uczniowie trafnie dobrali repertuar. Recytowali m. in. wiersze J. Słowackiego, W. Szymborskiej, T. Różewicza, A. Mickiewicza, St. Bełzy, W. Chotomskiej.
Celem konkursu było ukształtowanie atmosfery, sprzyjającej formowaniu postaw patriotycznych i wspieranie manifestowania patriotyzmu oraz kształtowania pamięci, wyobraźni i uczuć towarzyszących ukazywaniu piękna języka ojczystego.
Komisja konkursowa w składzie: pani Jolanta Pięcińska - przewodnicząca, pani Maria Bykowska, pani Danuta Paluch oraz pani Renata Saracen oceniała przede wszystkim dobór i rozumienie tekstów, interpretację utworów, poprawność i ekspresję prezentacji oraz dykcję i opanowanie tekstu.
Po długiej naradzie postanowiono, że:
I miejsce zdobyła Magdalena Mazur z klasy VIIb,
II miejsce Kacper Janus z klasy IVc
III miejsce Aleksandra Granat z klasy VIa.

Wyróżnienie otrzymali: Kacper Religa uczeń klasy IVa, Zofia Adamczyk uczennica klasy IVa, Julia Kulczycka uczennica klasy IVa oraz Dominika Zielińska uczennica klasy VIa.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów

23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego zorganizowano "dzień otwarty". Przybyłych przedszkolaków, rodziców i opiekunów powitała pani dyrektor Jolanta Pięcińska. Następnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali część artystyczną pt. ?Powitanie wiosny?, przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyń p. E. Pernak, p. D. Lubaszewskiej, p. E. Słapek i p. M. Szczygieł.
Później przyszła kolej na zwiedzanie szkoły. Dzieci odwiedziły bardzo dobrze wyposażoną świetlicę szkolną, pracownię komputerową oraz przystosowane do potrzeb uczniów klas młodszych sale lekcyjne.
Następnie maluchy miały okazję pobawić się na sali gimnastycznej zwanej "radosną szkołą". Przedszkolaki miło spędziły czas i były bardzo zadowolone z pobytu w szkole, która czeka na nich już w nowym roku szkolnym.


?ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC? ? kampania edukacyjna POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

W dniach od 30 stycznia do 16 marca w naszej szkole została przeprowadzona kampania edukacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej ?Zamiast kwiatka niosę pomoc?. W każdej klasie odbyły się zajęcia wychowawcze w oparciu o materiały PAH, a także inne źródła (w tym z wykorzystaniem informacji z Internetu). Podczas zajęć poruszany był problem:
- klęsk żywiołowych na świecie,
- pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w katastrofach naturalnych (przez susze, powodzie, trzęsienia ziemi itp.), np. w Somalii, Nepalu,
- wojny, konfliktu zbrojnego,
- skutków i przyczyn konfliktów na świecie, w tym w Syrii i na Ukrainie,
- różnych form pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem),
- naszych sposób włączania się w pomoc humanitarną.

Samorząd Uczniowski wraz z pedagogiem szkolnym ogłosił i przeprowadził konkurs plastyczny dla uczniów klas IV ? VII pod hasłem: ?Zamiast kwiatka niosę pomoc?. Następnie uczniowie przygotowali wystawę nagrodzonych prac. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Bartosz Adamczyk ? uczeń klasy IV ?a?
II miejsce Michał Moroń ? uczeń klasy IV ?a?
III miejsce Kacper Janus ? uczeń klasy IV ?c? i Wiktoria Krawczyk ? uczennica klasy IV ?c?

Wyróżnienie: Nikola Bukała ? uczennica klasy VII ?b? i Zofia Adamczyk ? uczennica klasy IV ?a?
GRATULUJEMY

Wyniki konkursu

Warsztaty kulinarne.


W poniedziałek 5 marca 2018 roku uczniowie klasy IV a uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w pizzerii Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą kucharza w pizzerii. Następnie wcieliły się w rolę kucharzy i przyrządziły swoje własne pizze. Każdy z uczestników otrzymał specjalną czapkę kucharską oraz fartuch. Na stanowiskach pracy przygotowano wcześniej kulki ciasta, wałek, podkładki oraz przeróżne składniki. Każdy mógł skomponować swoją, wyjątkową pizzę. Po upieczeniu odbyła się wspólna degustacja pizzy. Na koniec uczniowie otrzymali odznaki i dyplomy "Małego Kucharza".
Poczynania uczniów wspierały panie Justyna Bzorek i Kinga Ostatek oraz mamy Agnieszka Pękalska i Małgorzata Chlewicka.
Wygenerowano w sekund: 0.15
233,972 unikalne wizyty